: (0212) 963 16 45

Richard St. John:”Başarı devamlı bir serüvendir”

Samimi tavrıyla Richard St. John bize basarinin tek yönlü bir yol olmadığını devamlı bir serüven olduğunu hatırlatıyor.Bize iyi bir örnek verebilmek için kendi şirketinin yükselişini ve tekrar düşüşünü kullanıyor —durdugumuzda, kaybederiz.